انجمن تالاسمی قشم

1مطلب موجود می باشد.
انجمن تالاسمی قشم - پیشنهادما - مسئولیت اجتماعی
دسته‌بندی نشده

انجمن تالاسمی قشم


انجمن تالاسمی قشم پیشنهادما، در راستای مسئولیت اجتماعی، وظیفه خود می داند مراتب حمایت و همیاری خود را از انجمن تالاسمی قشم را اعلام نماید. انجمن تالاسمی…